Köysityö eli työ köysien varassa

Köysityö eli työ köysien varassa

Teemme köysityötä paikoissa, joihin ei ole pääsyä henkilönostinten avulla. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi talojen sisäpihat, talon julkisivu merenrantaan päin, talon julkisivu rinteeseen päin ja kaikki muut vastaavat paikat, joissa on esteitä nostinten käytölle. Köysityö on ratkaisu moneen tällaiseen ongelmaan.

Köysityö soveltuu etenkin lyhytkestoiseen työsuoritteeseen, jossa telineen rakentaminen on työlästä ja vaarallista suhteessa varsinaiseen työsuoritukseen. Köysityötä tehdään myös paikoissa joihin ei ole mahdollista käyttää nostolaitetta esimerkiksi raitiovaunujen korkeajännitejohtojen vuoksi. Köysityötä tehdään usein myös kiinteistöjen ja tehtaiden korkeissa sisätiloissa, joihin nostimia ei voida tuoda esimerkiksi lattioiden painorajoitteiden tai kulkureitin puutteen vuoksi.

Köysityön turvallisuus ja lainsäädäntö

Köysityön viranomaismääräykset poikkeavat hieman toisistaan rakennustyössä ja muussa työssä, kuten esimerkiksi huoltotyössä.

Rakennustyöllä tarkoitetaan kohteita, jotka ovat rakennustyömaita Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta mukaisesti (Vna 205/2009). Valtioneuvoston asetuksessa on annettu eritysmääräyksiä köysien varassa liikkumisesta ja niiden mukaan köysityötä saa tehdä vain jos turvallisempien työskentelytasojen ja kulkureittien käyttö ei ole mahdollista ja jos työn vaarojen selvittäminen ja vaarojen arviointi osoittaa, että työ voidaan tehdä turvallisesti. Asetuksen mukaan työssä tulee käyttää ensisijaisesti kiinteitä työtasoja, telineitä, henkilönostolaitteita, koneellisesti nostettavia tasoja tai muita vastaavia tasoja.

Rakennustyön vaarojen arviointi on tehtävä kirjallisesti ja se on esitettävä päätoteuttajalle ja rakennuttajalle.

Huoltotyön ja kaiken muun köysityön turvallisuudesta on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (Vna 403/2008). Asetuksen mukaan köysien varassa saa liikkua ja työskennellä ainoastaan olosuhteissa, joissa työn vaarojen selvittäminen ja arviointi osoittaa, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja joissa muiden, turvallisempien työvälineiden käyttö ei ole perusteltua.

Huoltotyön asetus antaa lisäksi ohjeen, että työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineiden turvallisuutta.

Köysityö tehdään laatujärjestelmän mukaisesti

Käytännön tasolla teemme vuosittain noin 10.000 tuntia erilaisia köysitöitä. Köysitöihin liittyviä työtapaturmia on yrityksemme toiminnan alusta vuodesta 1999 lähtien nolla kappaletta. Tällä tarkoitetaan siis tapaturmia, jotka ovat aiheutuneet köysien pettämisestä tai niiden kiinnityspisteiden pettämisestä. Oikein suoritettuna köysityö on siis turvallista ja todelliset työtapaturmat liittyvät tavanomaisempiin asioihin, kuten esimerkiksi silmäsuojauksen tai muun suojauksen laiminlyöntiin.

Valtioneuvoston asetuksen Vna 403/2008 edellyttämä välineiden turvallisuuden järjestelmällinen arviointi sisältyy OHSAS 19001 -pohjaisen laatujärjestelmämme. Rakennustöissä vaarojen arviointi tehdään lisäksi kirjallisesti, yleensä sähköpostin avustuksella.

Pyydä tarjous!

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä!

Etunimi
Sukunimi
YRITYS SÄHKÖPOSTI PUHELINNUMERO VIESTI PYYDÄN TARJOUSTA:


Kiitos! Olemme teihin yhteydessä.

Palvelumme

Teemme mm. näitä kiinteistöhuolto- ja erikoistöitä