Kattosiltojen ja lumiesteiden asennus ja tarkastus

Kattosiltojen ja lumiesteiden asennus ja tarkastus

Asennamme katoille kattoturvatuotteita, esimerkiksi talotikkaita, kattosiltoja, lumiesteitä ja turvakiskoja sekä konesauma että tiilikatoille. Asennuksen lisäksi myös tarkastamme kattoturvatuotteita sekä suunnittelemme kattoturvatuotteiden korjauksia. Kattoturvatuotteita voidaan asentaa konesaumakatoille ympäri vuoden, mutta kattosiltojen ja lumiesteiden asennus tulisi tehdä mieluiten ennen talven tuloa, kun katolla ei ole lunta tai jäätä.

Myymme kattoturvatuotteet asennettuna, koska silloin voimme antaa työlle takuun.  Tarjoamme työn aina sisältäen kaikki kulut, myös asennuksessa tarvittavat henkilönostimet.

Lumiesteiden ja kattoturvatuotteiden suunnittelu

Teemme töitä katoilla päivittäin, minkä vuoksi meillä on erittäin hyvä näkemys siitä, missä kattosiltojen ja lumiesteiden tulisi sijaita, jotta kattojen huoltotyöt sujuvat luontevasti. Piipun nuohoamisen ja IV-koneiden huollon lisäksi, kattosiltojen suunnittelussa tulisi huomioida etenkin lumenpudotuksen ja räystäskorujen puhdistuksen vaatimukset.

Lumiesteet tulisi asentaa pääsääntöisesti koko lappeelle kerrallaan. Lumiesteitä asennetaan vielä jonkin verran asennusohjeen vastaisesti paikkatyyppisesti vain kulkuväylien päälle. Tällaisessa asennusmallissa on ongelmana, että lumiesteet ja räystäät eivät kestä niille mitoitettua lumikuormaa runsaslumisina talvina.

Talvien 2009-2013 aikana pääkaupunkiseudulla oli useita tapauksia, joissa pätkälumiesteet repeytyivät alas lumikuorman mukana ja rikkoivat katon räystään pudotessaan. Lisäksi on huomioitava, että koko lappeen pituinen lumieste helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti katon huoltotöitä kuten räystäskourujen puhdistusta.

Kattoturvatuotteiden, kattosiltojen ja lumiesteiden asennus

Työturvallisuus korostuu kattoturvatuotteiden asennuksessa, koska asennustyön aikana katolle ei ole vielä asennettu tarvittavia turvaköyden kiinnityspisteitä. Käytännössä monet katon reunalle asennettavat tuotteet kuten lumiesteet asennetaan siksi nostintyönä.

Nostintyö nopeuttaa myös varsinaista asennusta ja laskee työn kokonaishintaa. Asennettavat tuotteet ovat kevyitä ja ne kulkevat siksi nostimen korissa asentajan mukana. Kun lumiesteet asennetaan nostimen avulla, tuotteita ei tarvitse erikseen nostaa tai kantaa katolle.

Asennustyössä tulee kiinnittää erityistä huomioita kiinnikkeiden ja tarvikkeiden valintaan sekä katon materiaalien laatuihin. On erittäin tärkeää olla yhdistämättä erilaisia materiaaleja kuten sinkittyjä ja ruostumattomia osia, jotta katolla ei muodostu sähköpareja eli ns. ”galvaanista korroosiota”, jotka syövyttävät rakenteita ennenaikaisesti.

Lisäksi asennuksissa käytettävien kiinnikkeiden tulee olla riittävän laadukkaita ja ne tulee kiristää oikeaan kireyteen, jotta kattoturvatuotteiden asennuksen lujuus toteutuu suunnitellusti. Liian kireään kiristetty kattoturvatuote saattaa puhkaista katon ja liian löysästi kiristetty saattaa pudota lumien mukana alas rikkoen katon irrotessaan.

Kattoturvatuotteiden ja lumiesteiden tarkastus

Asennus- ja korjaustöiden lisäksi teemme myös lumiesteiden ja kattosiltojen tarkastuksia. Yrityksellämme on tarkastussertifikaatti mm. Vesivekin tuotteille. Kattoturvatuotteiden tarkastus käsittää katon järjestelmät sovitussa laajuudessa.  Tyypillisesti käydään läpi lumiesteen ja  kattosillan kunto ja kiinnitykset. Lisäksi tarkastetaan kattoturvatuotteiden sijoittelu ja sijoittelun parantamismahdollisuudet.

Käytännössä tarkastuksen avulla voidaan poistaa monet lumenpudotuksen ja kattotyön ongelmat ennakolta. Kun lumiesteet ja kattosillat ovat oikein suunnitellut ja hyvässä kunnossa, katolla tehtävät huoltotyöt nopeutuvat ja kiinteistöin omistaja saa kustannussäästöjä töiden nopeutumisen johdosta.

Tarkastuksesta laaditaan tilaajalle luovutettava raportti korjaussuosituksineen ja hinta-arvioineen.

Pyydä tarjous!

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä!

Etunimi
Sukunimi
YRITYS SÄHKÖPOSTI PUHELINNUMERO VIESTI PYYDÄN TARJOUSTA:


Kiitos! Olemme teihin yhteydessä.

Palvelumme

Teemme mm. näitä kiinteistöhuolto- ja erikoistöitä